Chủ tịch SLNA nói gì trước nguy cơ “chảy máu chất xám”?

Chủ tịch SLNA nói gì trước nguy cơ “chảy máu chất xám”?

“Ngọc Hải chưa đưa đề cập gì đến chuyện đi hay ở lại đội bóng. Hải chỉ muốn được tập trung thi đấu v