Ngọn đuốc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã tới Trung Quốc

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã tới Trung Quốc

Lễ chào mừng ngọn lửa thiêng tại Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Tháp Olympic Bắc Kinh gần sân vận độ