GiảiMobileNghệAn2018HoàngHải:NgườigiữlửagiảingànhmobileNghệAn

Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt trông khá khắc khổ, thế nhưng Hoàng Hải lại là đầu tàu nuôi dưỡng, phát triển giải Mobile Nghệ An – một trong những giải đấu có quy mô tổ chức chuyên nghiệp nhất phủi thành Vinh trong 3 năm qua.