Đình Trọng gây chú ý khi đến hút dịch đầu gối tại bệnh viện 108

Đình Trọng gây chú ý khi đến hút dịch đầu gối tại bệnh viện 108

Sau khi tái khám tại Singapore, Đình Trọng được xác định chưa hồi phục chấn thương và cần phải nghỉ