Hoàng Thịnh có thể không phải trả tiền điều trị chấn thương cho Hùng Dũng

Hoàng Thịnh có thể không phải trả tiền điều trị chấn thương cho Hùng Dũng

Đỗ Hùng Dũng làm phẫu thuật ở bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Chi phí một ca mổ cố định xương cẳng chân