HLV Hà Nội FC: “Hoà Sài Gòn FC không khác gì thua”

HLV Hà Nội FC: “Hoà Sài Gòn FC không khác gì thua”

HLV Park Choong-kyun nhận xét về trận đấu: “Chúng tôi rơi vào tình huống nếu thua thì không vào được