Cường kun – người tiếp lửa ở Thành Đồng

Cường kun gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề trở thành gạch nối giữa hiện tại và tương lai của đội bóng Thành Đồng FC.