Vua của trò chơi!Wu Lei đăng quang một MVP trò chơi duy nhất.

Vua của trò chơi!Wu Lei đăng quang một MVP duy nhất.Buổi biểu diễn này “Tranh chấp Wu Ke” [Bursa Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 11: lúc 19:00 ngày 24 tháng 11, vòng 14 của La Liga, người Tây Ban Nha phải đối mặt tại nhà tại HomeHeeta FRE. WMới mới cá nhân ở phút thứ 45