Vô cùng thất vọng!Sun Xingzhang đã phỏng vấn một vài cuộc phỏng vấn để khóc và nghi ngờ rằng anh ta không hài lòng với Bandar Judi Bola

Vô cùng thất vọng!Sun Xingyi đã phỏng vấn một vài cuộc phỏng vấn với nước mắt và nghi ngờ không hài lòng với quốc phòng [Bandar Judi Bola]: Báo cáo thể thao vào ngày 12 tháng 4: Trong trọng tâm của Premier League trong vòng này, Tottenham 1-3 thua Manchester United, trong khi Sun Xingzheng là ngườitrường hợp. Đó là trọng tâm của trọng tâm này. Chấn thương của anh ấy rơi xuống đất