Nhóm chết bất ngờ nhất!Real Madrid 2 vòng 1 điểm, đáy của thợ mỏ, 2Agen Bola 118

Nhóm chết bất ngờ nhất!Real Madrid 2 vòng 1 điểm, 1 điểm xuống dưới, Miner, 2 [Agen Bola 118 đầu tiên]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 10: trong vòng thứ hai của Champions League Group B, Donetsk Minerat Home, Ting Inter,Menxing ở nhà 2-2 để vẽ Real Madrid 2-2. Hiện tại Donetz